Budúcnosť SEO: Náhľad zo Semalt

Oblasť online marketingu ovplyvňuje veľa trendov, v ktorých sa algoritmy vyhľadávania občas menia. Obchodníci sa preto pýtajú, či optimalizácia vyhľadávacích nástrojov (SEO) zostane relevantná aj v nasledujúcom desaťročí. V posledných rokoch sa digitálni obchodníci spoliehali na kľúčové slová a vytváranie odkazov, aby mohli svoj obsah predávať prostredníctvom online platforiem. V súčasnosti sa obchodníci spoliehajú výlučne na SEO a vyhľadávacie nástroje, aby zvýšili návštevnosť, zvýšili počet konverzií a zvýšili počet predajov.

Obchodníci vo vyhľadávaní zmenia svoje stratégie SEO, Google zmení algoritmy, ale SEO nikdy nezomrie. SEO sa transformovalo v dôsledku zmien v algoritmoch Google. Pri optimalizácii vyhľadávacích nástrojov klienti pracujú proti sebe, rovnako ako v závode, kde si pretekári navzájom konkurujú, ale iba jeden z nich vyhrá.

Ryan Johnson, manažér úspechu zákazníkov spoločnosti Semalt Digital Services, vysvetľuje, aké faktory podporujú transformáciu SEO a aká je jeho budúcnosť.

Zrodenie SEO a rané štádiá spoločnosti Google

Spoločnosť Google bola prvýkrát založená ako motor s vlastným pohonom, ktorý poskytuje výsledky na základe mnohých faktorov. Digitálni obchodníci začali používať Google po zavedení algoritmov klasifikácie. Spolu s tým, SEO urobil debut ako podvádzať pre internet, ale nie ako marketingová stratégia.

Do algoritmov klasifikácie boli zapojené aj manipulačné postupy, pretože podvodníci využili túto prax tým, že v ich obsahu zopakovali toľkokrát, koľkokrát bolo to možné. Zavedenie aktualizácií algoritmov a kódu revízií od spoločnosti Google dobehlo podvodníkov, vďaka ktorým nemohli pokračovať v postupoch.

V roku 2003 spoločnosť Google predstavila autoritatívne prichádzajúce odkazy, ktoré pomáhajú sledovať a penalizovať stránky, ktoré duplikujú obsah z webu a opakujú kľúčové slová enormne mnohokrát mimo kontextu.

Aktuálny stav SEO a Google

Složitejšie algoritmy navrhnuté spoločnosťou Google prinútili SEO dosiahnuť bod stability do roku 2010. SEO však opäť zaznamenalo obrat v dôsledku spustenia aktualizácie Panda v roku 2011 a aktualizácie tučniaka v roku 2012. Aktualizácia Panda používala obsah výplne, kľúčové slovo - obsah a duplicitné materiály na zvýšenie poradia stránok. Na druhej strane aktualizácia tučniaka zaviedla mechaniku, ktorá penalizovala odkazy uverejnené s jediným cieľom zvýšiť hodnotenie.

Spoločnosť Google nedávno zaviedla faktory, ktoré určujú poradie stránok, signály platforiem sociálnych médií a šifrovanie SSL. Aby klient dosiahol vysoké hodnotenie, musí pracovať na kvalitnom obsahu a profile prichádzajúcich odkazov. Hlavným cieľom každej aktualizácie algoritmu Google je generovať spoľahlivé výsledky.

Budúcnosť SEO v online obchode

SEO sa inovoval v porovnaní s minulosťou, kde bol považovaný za cheat. Budúcnosť SEO ide ruka v ruke s vývojom spoločnosti Google. V súčasnosti spoločnosť Google poskytuje používateľom užitočné a relevantné informácie. Prežitie SEO sa musí tiež posunúť smerom k hlavným zámerom spoločnosti Google, kde musia obchodníci poskytovať používateľom relevantné informácie.

Mnoho špekulácií sa točilo okolo smrti SEO. V budúcnosti sa bude SEO zameriavať skôr na poskytovanie nezabudnuteľných a cenných skúseností používateľom ako na spätné odkazy a kľúčové slová. Pokračujte v zdokonaľovaní svojej stratégie SEO, len čo sa vždy vyskytnú zmeny vo vyhľadávacích algoritmoch.

mass gmail